Sundhed, Menneske og Kultur

Sundhed, Menneske og Kultur

  • Center for Humanistisk Sundhedsforskning

Velkommen

”Sundhed, Menneske, Kultur - Center for Humanistisk Sundhedsforskning” (SMK) er et tværfaglig center med fokus på uddannelse og forskning i relation til sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig praksis. SMK er endvidere vært for et interdisciplinært netværk af filosoffer, psykologer, etnologer og historikere, der, forankret i de respektive videnskabelige discipliner, møder såvel teoretiske som praktiske udfordringer i et samarbejde på tværs af disciplinerne.

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.04.2016