Sundhed, Menneske og Kultur

  • Center for Humanistisk Sundhedsforskning

Velkommen

”Sundhed, Menneske, Kultur - Center for Humanistisk Sundhedsforskning” (SMK) er et tværfaglig center med fokus på uddannelse og forskning i relation til sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig praksis. SMK er endvidere vært for et interdisciplinært netværk af filosoffer, psykologer, etnologer og historikere, der, forankret i de respektive videnskabelige discipliner, møder såvel teoretiske som praktiske udfordringer i et samarbejde på tværs af disciplinerne.

MHH-Uddannelsen
Ansøgningsfristen for optagelse til næste hold med start i september 2017 er den 1. Maj 2017. Prisen pr. Modul er kr. 21.000.