Frygt og moderne forældreskab

Cand.mag. Else-Marie Buch Leander i tilknytning til Karen P. Munks pædofiliprojekt har fået bevilliget 1 mill. kr. til et ph.d.projekt om frygt for pædofili og moderne forældreskab.

01.08.2014 | Michael Kaas Christensen

Karen P. Munk, mag.art. i psykologi og statistiker Per Lindsø Larsen samt cand. mag. Else-Marie Buch Leander har dannet forskergruppen Paradox.

Arts