Part-time Master’s Degree Programme, Advisory Group

 

The part-time Master’s degree programme in Humanistic Health Science and Development of Practice is informed by a permanent advisory group representing different branches of the Danish health care system. The day-to-day managers of the programme meet with the advisory group once a year at Klitgården in the northern Danish town of Skagen to discuss current challenges in the health care system and how to include them in the part-time Master’s degree programme.

Advisory Group Members:

 • Jette Aarøe Clausen | Jordemoder, MHH, | Ph.d.studerende | CVU-Øresund
 • Morten Hoff, projektleder, ph.d.,
 • Peter Fristed | Led. Overlæge | Sygehus Fyn, Middelfart | Psykiatrisk Afdeling | Øster Hougvej 55 |5500 Middelfart
 • Jens Gyring | Overlæge | Hammel Neurocenter | 8450 Hammel
 • Jørgen Feldbæk Nielsen | Overlæge, dr.med. | Forskningsenheden | Hammel Neurocenter | Voldbyvej 15 | 8450 Hammel
 • Pia Ramhøj | Mag. art. i kultursociologi, sygeplejerske | Studsgaardsgade 62 | 2100 København Ø
 • Ulla Runge | Konsulent, ergoterapeut, MPH | 2760 Måløv
 • Bente Sivertsen | Chefkonsulent | Dansk Sygeplejeråd | Sankt Annæ Plads 30 | 1250 København K
 • Gertrud Skipper | Udd. & udviklingsansvarlig ergoterapeut, MHH | Lemvig Sygehus | Østergade 30 | 7620 Lemvig
 • Inge Tengnagel | Ledende sundhedskoordinator, MHH | Døvlingvej 3 | 9700 Brønderslev
 • Kirsten Vinther-Jensen | Kontorchef, MPH | Afdelingen for Folkesundhed | Olof Palmes Allé 17 | 8200 Århus N
 • Elvi Weinreich | Projektleder, cand.mag.| Storstrømmens sygehus | Staben for kompetenceudvikling | Herlufvænget 16 | 4700 Næstved.