Peter Elsass

Igennem en årrække beskæftiget sig med at inddrage humanistiske fag til forståelsen af en række sundhedspsykologiske områder. Bl.a. har han siden 1975 fulgt to afsidesboende indianske grupper i Colombia; i alt 18 gange. Fokus har bl.a. været, hvorledes de såkaldt oprindelige folk forholder sig til storsamfundet i en form for ’modkultur’ (’Counterculture’). Også feltarbejde i Nordindien og Tibet om hvorledes et vestligt behandlingskoncept om ’mindfulness’ bliver konstrueret i en indbyrdes cirkulation mellem øst og vest. Disse synsmåder om modstiling og cirkulation er blevet overført til en række kliniske undersøgelser i Danmark, bl.a. i en undersøgelse af danske kvinder med brystkræft og i en undersøgelse af patienter, der vælger at trække sig afsides i ’den gode ensomhed’ for at undgå tidens form for psykologiseringer.