Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekt: Når tilliden går tabt - om dannelsen af en offentlig mistillidsidentitet

Projekt: Når tilliden går tabt - om dannelsen af en offentlig mistillidsidentitet; et 3-årigt forskningsprojekt støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, sagsnr. 273-07-0341,  v. lektor, ph.d. Karen Munk, Center for Humanistisk Sundhedsforskning; Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, AU, samt netværket Sundhed, Menneske & Kultur.

Formålet med denne webside er dels at beskrive projektet, som det ser ud på tegnebrættet, og dels at fortælle om projektets realisering.

En kort projektbeskrivelse

Det er velkendt at forskellige typer af seksuelle afvigelser har givet anledning til heksejagtlignende tilstande igennem historien: før 1900 gjaldt det mistanke om seksuel omgang med dyr og igennem det 20. årh. var det primært homofili.  Sent i det 20. årh. har det i Danmark primært været personer der er under mistanke for eller er dømt for seksuel omgang med børn der har været genstand for offentlig fordømmelse, selvom seksuel omgang med børn har været forbudt i Danmark, i det mindste siden vi fik den første straffelov i 1866.  Uanset genstanden for fordømmelsen er en offentlig afvigerstatus oftest forbundet med mistillid, angst og frygt i omverdenen, da afvigende adfærd opfattes som potentielt farlig for samfundet og typisk er forbundet med tab af status som "medmenneske".

Projektet vil udforske den kulturhistoriske baggrund for den pædofile identitet der fremstår i dagens mediebillede. Projektet vil endvidere undersøge, om der i kølvandet på dette kan siges at være opstået en frygtkultur omkring børn i Danmark, dvs. forandringer i befolkningens og primært mandlige pædagogers holdninger til børn. Endelig vil den nye mistillidsidentitet også blive udforsket fra "den anden side": hvordan oplever og håndterer dømte "børnekrænkere" deres nye afvigerstatus som "pædofile".

Projektet vil bidrage med en mere nuanceret forståelse af den delikate balance imellem naiv tillid og ødelæggende mistillid.

Projektforløb

- igangværende delprojekter

1. Surveyundersøgelsen:

der arbejdes på udformning af protokol samt spørgeskema til en repræsentativ surveyundersøgelse af pædagogers, pædagogmedhjælperes samt "almindelige" borgeres frygt for en pædofilianklage.  Undersøgelsen foregår i samarbejde med mag.art. i psykologi Per Lindsø Larsen og overlæge Kurt Sørensen, Center for Oligofrenipsykiatri, Aarhus  Universitetshospital,  Risskov. www.oligo.dk. Undersøgelsen afvikles i efteråret 2009.

2. Metodemanual, Belastningsanalyse, til brug for analyse af interviews med børnekrænkere forventes indsendt til forlaget efteråret 2009.

3. "Børnekrænkerens perspektiv":

37 interviews med dømte "børnekrænkere" gennemført før og efter behandling er ved at blive analyseret og forventes afsluttet efteråret 2009.

4. "Ældre sædelighedskriminelle - udbredelse og kriminalitetsformer":

artikel om de +60 årige sædelighedskriminelle i den danske population af sædelighedskriminelle fra 1997-2008. Artiklen skrives i samarbejde med overlæge Ellids Kristensen, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet samt ledende overlæge Peter Fristed, Middelfart Psykiatriske Sygehus.  Artiklen forventes færdig i foråret 2010.

- afsluttede delprojekter

1. " Kriminel eller syg - om lægevidenskabens rolle i sædelighedssager":

artikel som bl.a. ud fra et historisk perspektiv analyserer hvilke sygdomsbegreber der er i spil i den danske retspsykiatri i tilknytning til behandling af "børnekrænkere". Artiklen er fremsendt til redaktionel vurdering.

Karen Munk var gæsteforsker på Centre for Penal Theory and Penal Ethics, Institute of Criminology, University of Cambridge, UK, fra 1. september 2009 til 31. august 2010.