Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningspublikationer

SMKs medlemmer har publiceret omfattende nationalt og internationalt. Flere af centrets forskere har udført disputatsarbejde i forbindelse med deres tilknytning til centret. Der var været afholdt en række nationale, nordiske og internationale seminarer, workshops og konferencer, herunder en stor nordisk konference om humanistisk sundhedsforskning: Forskelle og Forandring (1994) Bearbejdede foredrag mv. fra denne konference er publiceret i en bog af samme navn ( red. Uffe Juul Jensen m.fl, Philosophia, Århus 1996). En række af SMKs grundlæggende forskningsperspektiver er desuden publiceret i Sundhedsbegreber. Filosofi og praksis. Philosophia Århus 1994 samt i Viden, Virkning og Virke - Forslag til Forståelser i Sundhedspraksis (red. Keld Thorgård, Morten Nissen og Uffe Juul Jensen) RUForlag 2010. SMK har egen publikationsserie som bl.a. omfatter ph.d.afhandlinger udarbejdet i tilknytning til SMK.

Forskningsprogrammet og forskernetværket om Ikke-skolastisk Læring tilknyttet SMK med Steen Wackerhausen som leder har egen skriftserie

 


Skriftserie
 

Sundhed, Menneske og Kultur har egen skriftserie, som kan købes på forlaget Philosophia, tlf. 89 42 22 15, www.philosophia.dk .  

I øjeblikket er følgende bøger til salg:  

Dreier, O. (2003): Subjectivity and social practice.   Pris: 150 kr.

Olesen, F. (2003): Vidensapparatet. Om forskningsprocesser og epistemisk teknologi. Pris: 187,50 kr      

Forchhammer, H.: Livskvalitet - En analyse af livskvalitetsbegreber brugt i dansk psykosocial kræftforskning 

Morten Nissens ph.d.afhandling Brugerindflydelse og handlesammenhænge i psykosocialt arbejde (oprindelig fra 1994, 2. udgave 2009) kan downloades som pdf-fil ved klik på titlen.

Fritze Kristensen (2010): Opretholdelse af yngre personers livspraksis når de lider af Alzheimers sygdom i tidlig fase - et kritisk psykologisk perspektiv med udgangspunkt i et relationelt sygdomsbegreb. Download

 

Tidsskrift

Tidsskriftet Outlines – Critical Practice Studies ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines udgiver en del artikler af relevans for Sundhed, Menneske og Kultur, og for studier af sundhedspraksis bredere set.