Masteruddannelse

I 2001 bevilgede Undervisningsministeriet SMK midler til at forberede ny masteruddannelse i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH). Studieplaner og studieordning for uddannelsen blev senere godkendt af ministeriet. Uddannelsen påbegyndtes februar 2002.  Indtil videre har SMK uddannet ca. 200 mastere. 

De professionelle der gennemgår uddannelsen vil tilegne sig en lang række kompetencer af central betydning for udvikling af sundhedsvæsenets praksis. Flere af de professionelle, der gennemfører masteruddannelsen, vil sandsynligvis i forlængelse af uddannelsen påbegynde ph.d. projekter inden for den humanistiske sundhedsvidenskabs forskningsfelter.


                                     EKSAMENSDATOER  MHH            

 

DATO

EKSAMENSTYPE

        HOLD

 

1. JUNI            2015

      MODUL   4

            8

4. JANUAR       2016

      MODUL   1

            9

1. JUNI            2016

      MODUL   2

            9

2. JANUAR       2017

      MODUL   3

            9

1. JUNI            2017

      MODUL   4

            9