Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Morten Nissen

Morten Nissens arbejde handler om hvordan  prototyper for praksis udvikles gennem dialog med brugere – og omvendt hvordan brugere og professionelle dannes bl.a. gennem mødet med standarder for praksis. Bagved disse spørgsmål ligger en mangeårig udforskning af subjektivitet og kollektivitet, især udfoldet i dialog med deltagere i indsatser for unge der har sociale problemer fx  knyttet til rusmiddelbrug. Et nøglebegreb er ’fremstilling’ – fremvisning, skabelse, gengivelse, performance – bl.a. af subjektive størrelser som fx motivation. Oprindelig kunne det kaldes en form for kritisk psykologi, men efterhånden er det blevet til en mere trans-disciplinær kritisk kultur- og samfundsforskning.