Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tove Borg

Jeg har arbejdet dels som seniorforsker på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, med undervisning og vejledning på master i rehabilitering, Syddansk Universitet og er involveret i forskellige lærebøgers tilblivelse som forfatter og redaktør.

I min forskning, der er knyttet til en kritisk psykologisk forståelsesramme, har jeg især – som i min afhandling – været optaget af rehabilitering som en del af brugerens og de pårørendes hverdagsliv. Denne forskning er orienteret omkring handlende subjekter, især brugere, pårørende og professionelle samt de kontekster, hvori hverdagsliv og rehabilitering finder sted. Mine forskningsinteresser omfatter desuden en videnskabsteoretisk tilgang til de forskellige tværfaglige paradigmer og praksisformer der spiller en rolle på rehabiliteringsområdet, samt spørgsmål vedr. koblingen mellem teori og praksis, blandt andet den rolle teori spiller i og for praksis og praksisudvikling.

Indtil 2000 har jeg dels været leder af Videreuddannelsen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter (1980-2000) og leder af Ergoterapiskolen, Odense Universitetscenter (1973-1980). Er uddannet som ergoterapeut i Århus (1965), har videreuddannelse fra Göteborg Universitet (1986), University of Southern California (1998) og ph.d.-uddannelse fra Ålborg Universitet (2003).