Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karin Christiansen

Jeg underviser i faget Medicinsk filosofi og Videnskabsteori på det Sundhedsvidenskabelig Fakultet i Århus. Mine fokusområder er her primært de etiske implikationer af genetisk testning og genetisk forbedring. Min forskningsmæssige interesse knytter sig i særdeleshed til en analyse af betingelserne for udviklingen af identitet/selvbevidsthed i lyset af nuværende og fremtidige muligheder for genetisk intervention.

I forbindelse med min undersøgelse af de etiske implikationer af genetisk forbedring ser jeg bl.a. nærmere på filosofiske argumenter for og imod ideen om en liberal eugenik fremført af f.eks. Jürgen Habermas, David Wassermann, Francis Fukuyama, Nicholas Agar, Allen Buchanan & Norman Daniels et al. samt Leon Kass.

Karin Christiansen er udnævnt til docent på VIA University College den 1.7.15.