Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Elsass

Igennem en årrække beskæftiget sig med at inddrage humanistiske fag til forståelsen af en række sundhedspsykologiske områder. Bl.a. har han siden 1975 fulgt to afsidesboende indianske grupper i Colombia; i alt 18 gange. Fokus har bl.a. været, hvorledes de såkaldt oprindelige folk forholder sig til storsamfundet i en form for ’modkultur’ (’Counterculture’). Også feltarbejde i Nordindien og Tibet om hvorledes et vestligt behandlingskoncept om ’mindfulness’ bliver konstrueret i en indbyrdes cirkulation mellem øst og vest. Disse synsmåder om modstiling og cirkulation er blevet overført til en række kliniske undersøgelser i Danmark, bl.a. i en undersøgelse af danske kvinder med brystkræft og i en undersøgelse af patienter, der vælger at trække sig afsides i ’den gode ensomhed’ for at undgå tidens form for psykologiseringer.