Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lotte Huniche

Lotte Huniche er uddannet på Institut for psykologi, Københavns Universitet. Har i en årrække fokuseret på nye medicinske praksisformer og teknologier, herunder genetisk testning, eksperimentel stamcellebehandling, telemedicin, og de etiske implikationer heraf. Er optaget af kritisk psykologiske analyser af involveredes perspektiver, fx patienters, pårørendes og professionelles, og af STS og governmentality-inspirerede analyser af, hvordan mennesker, sundhedspraksis og teknologi konstitueres. Arbejder med udvikling af etnografiske tilgange og forskningsdesigns i sundhedsforskningen, herunder interviews og deltagerobservationer, med inddragelse af andre relevante metoder, fx foto.