Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jesper Graubæk Andresen

Post.Doc bevilget af Carlsbergfondet 01.2013 – 01.2016
Projektet hedder De gode liv i et globaliseret Arktis og fokuserer på, hvordan den arktiske naturressource bliver forvaltet vidt forskelligt cirkumpolært og hvordan de vidt forskellige anerkendelseskampe har været med til at forme vidt forskellige fortællinger om, hvad et godt liv i Arktis kan være. Projektet har været et samarbejde imellem Roskilde Universitet og Grønlands Universitet. 

Phd-grad, Europæisk etnologi, københavns universitet (04.2010) 
Phd-projektet har fokuseret på den dansk udviklede Livsformsanalyse, dens videnskabsteori og dens anvendelse - med henblik på en teoretisk og praktisk videreudvikling. Projektet søger at præcisere Livsformsanalysens teoretiske udgangspunkt for derfra at kunne tænke videre med dette udgangspunkt. Centralt i denne udvikling står begreberne anerkendelseskamp, dannelse, selverkendelse, livsform og begrebsrealisme. De mest betydende tænkere er, foruden professor Thomas Højrup som er Livsformsanalysens hovedfigur, Aristoteles, Clausewitz, Bachelard, Marx, Hegel, Hjelmslev, Sundt og Erixon. cand.mag i filosofi, århus universitet (04.2004) cand.mag i filosofi, århus universitet (04.2004) Min kandidatuddannelse har skrevet sig ind i traditionen omkring praksis-filosofi med fokus på, hvordan humanistisk videnskab bidrager til samfundet. Den består af en bachelor-grad fra Københavns Universitet med et overvejende analytisk fundament og en Kandidat-grad fra Århus Universitet med et overvejende kontinentalt fundament.

Cand.mag i filosofi, århus universitet (04.2004) cand.mag i filosofi, århus universitet (04.2004)
Min kandidatuddannelse har skrevet sig ind i traditionen omkring praksis-filosofi med fokus på, hvordan humanistisk videnskab bidrager til samfundet. Den består af en bachelor-grad fra Københavns Universitet med et overvejende analytisk fundament og en Kandidat-grad fra Århus Universitet med et overvejende kontinentalt fundament.