Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Henrik Jørgensen

Henrik Kjeldgaard Jørgensen (1961) er uddannet i filosofi og litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og færdiggjorde samme sted sin ph.d. afhandling med titlen Autonomi og Bioetik i 1997. Efter ansættelse ved universitetet fra 1997 til 2000 blev han ansat i sin nuværende stilling som chefkonsulent i Det Etiske Råds sekretariat. I samarbejde med rådet udarbejder HKJ her blandt andet redegørelser og undervisningsmateriale om bioetiske emner, for eksempel i forbindelse med kunstig befrugtning, patentering og genmodificerede organismer (se www.etiskraad.dk). Både i forbindelse med sin forskning og sin ansættelse i Det Etiske Råds sekretariat har HKJ’s arbejdsfelt været politisk filosofi og anvendt etik, i særdeleshed i forbindelse med bioetik.

Udvalgte publikationer

 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: ²Etiske begreber og dilemmaer², forthcoming in Håndbog i Palliativ Medicin (ed. by Henrik Larsen og Mette Asbjørn Neergaard), Munksgaard 2015
 • Henrik K. Jørgensen & Ole J. Hartling: ²Behandlingsturisme ­ Etiske og lovgivningsmæssige aspekter², Bibliotek for læger, juni 2008, p. 230-245.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: ²Menneskets særstilling på jorden², BioZoom, nummer 2, april 2008.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: ³Den elektroniske patientjournal og privathed², in IT-Etik (ed. by Anders Albrechtslund & Peter Øhrstrøm), Aalborg Universitetsforlag, 2007.
 • Henrik K. Jørgensen & Ole J. Hartling: "Anonymity in connection with sperm donation", forthcoming in Medicine and Law, Volume 26, Number 1, March 2007.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Fra liberale rettigheder til menneskerettigheder ", Kritisk Forum , nr. 80, 2000, p. 4-20.
 • The Kennedy Institute of Ethics Journal , vol. 10, no. 1, 2000, p. 39-58.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Paternalism, Surrogacy and Exploitation ",
 • kunstig befrugtning", in Bioetik (ed. by Karsten K. Jensen & Svend Andersen), Rosinante 1999, s. 36-52.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Etiske problemstillinger i forbindelse med
 • Amtskreds, 23. årg., Nr. 2, september 1999, s. 5-9.
 • Sygeplejerske Nyt - Medlemsblad for sygeplejersker i Sønderjyllands
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Solidaritet og Individualisme",
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Autonomi i fællesskab", Filosofiske Studier, bind 19, 1999, p. 10-33.
 • Henrik Jørgensen: Autonomi og Bioetik , Skriftserie ved Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet, Nr. 3, 1998.
 • Henrik Jørgensen: "Sådan Skabes Tillid", Sygeplejersken, 36/95, p. 36-40.
 • Henrik Jørgensen: "Privathospitaler eller meta-etik?", Philosophia , årg. 23, 1-2, 1994, p. 83-104.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: “Den elektroniske patientjournal og privathed”, forthcoming in IT-Etik (ed. by Anders Albrechtslund), Aalborg Universitetsforlag, 2007.
 • Henrik K. Jørgensen & Ole J. Hartling: "Anonymity in connection with sperm donation", forthcoming in Medicine and Law, Volume 26, Number 1, March 2007.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Fra liberale rettigheder til menneskerettigheder ", Kritisk Forum , nr. 80, 2000, p. 4-20.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Paternalism, Surrogacy and Exploitation ", The Kennedy Institute of Ethics Journal , vol. 10, no. 1, 2000, p. 39-58.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Etiske problemstillinger i forbindelse med kunstig befrugtning", in Bioetik (ed. by Karsten K. Jensen & Svend Andersen), Rosinante 1999, s. 36-52.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Solidaritet og Individualisme", Sygeplejerske Nyt - Medlemsblad for sygeplejersker i Sønderjyllands Amtskreds , 23. årg., Nr. 2, september 1999, s. 5-9.
 • Henrik Kjeldgaard Jørgensen: "Autonomi i fællesskab", Filosofiske Studier , bind 19, 1999, p. 10-33.
 • Henrik Jørgensen: Autonomi og Bio-etik , Skriftserie ved Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet, Nr. 3, 1998.
 • Henrik Jørgensen: "Sådan Skabes Tillid", Sygeplejersken , 36/95, p. 36-40.
 • Henrik Jørgensen: "Privathospitaler eller meta-etik?", Philosophia , årg. 23, 1-2, 1994, p. 83-104.