Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Munk

Karen Munk er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Hun har været leder af Center for Gerontopsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Psykiatrisk Hospital, Risskov. Hun er nu studieleder på Center for Humanistisk Sundhedsforsknings masteruddannelse. Hendes forskningsområde er udvikling i voksenalderen og sammenhængen med tilværelsens forskelligartede overgange og samfundsmæssige og kulturelle positioner. Hun har ud fra dette perspektiv skrevet ph.d. om ældre menneskers måde at tackle problemer på og bidraget til lærebøger i gerontologi og også skrevet artikler om gerontopsykologiske emner.

Hun arbejder nu på det forskningsrådsstøttede (FKK) projekt "Når tilliden går tabt - om konstruktionen af en offentlig mistillidsidentitet" om sædelighedskriminelles livsovergang til en ”karriere” som kriminel og om samfundets moralske panik over pædofili. Af særlig interesse i dette projekt er også det kulturhistoriske perspektiv på samspillet imellem klinikkens udvikling af afvigerbegreber, nye behandlingsformer og danske straffelovsforhold.