Aarhus Universitets segl

Forskningsgruppen Paradox

Formål 

Forskningsgruppen Paradox forsker i frygt for pædofili og frygt for pædofilianklage i hele samfundet og i daginstitutioner i særdeleshed.

Stigende optagethed af pædofili er et internationalt samfundsfænomen, der for alvor tog fat i Danmark for ca. 15 år siden. Paradox følger især denne samfundsudvikling i Danmark, men også i udlandet, hvor gruppen har forskningsrelationer.

Forskningsgruppen beskæftiger sig med den måde, hvorpå frygt for pædofili og frygt for pædofilianklage kommer til udtryk i samfundet, og de mentale, diskursive, institutionelle og kulturelle ændringer, de to fænomener medfører. Gruppen har sit fokus på mulige utilsigtede langtidsvirkninger, der bl.a. kan være:

  • tab af basal tillid mellem borgere, både mellem voksne og mellem børn og voksne
  • uhensigtsmæssige adfærdsændringer over for børn, især i daginstitutioner
  • institutionelle ændringer, bl.a. praksisændringer i daginstitutioner
  • en underminering af mandens kulturelle identitet og herunder især den mandlige pædagogs værdi på arbejdsmarkedet

Forskere

Forskningsgruppen Paradox består af lektor, ph.d., psykolog Karen P. Munk og og ph.d.-stipendiat, cand.mag. i litteraturvidenskab og fransk Else-Marie Buch Leander fra Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Institut for Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet samt psykolog, mag.art. Per Lindsø Larsen.

Gruppen blev dannet i 2010 og hører under Center for Sundhed, Menneske og Kultur.

Forskning og forskningsprojekter

Paradox arbejder interdisciplinært og forener teoretisk analyse med empiriske undersøgelser. Gruppen huser følgende to store projekter:

  • Karen P. Munks forskningsrådsstøttede projekt: ”Når tilliden forsvinder - om dannelsen af en social mistillidsidentitet”, der bl.a. undersøger den medicinsk- og retshistoriske baggrund for nutidens store fokus på pædofili. Mere om Karen P. Munks arbejde, se personlig hjemmeside: http://pure.au.dk/portal/da/filkpm@hum.au.dk
  • Else-Marie Buch Leanders ph.d.-projekt "Frygt for pædofili og moderne forældreskab." Projektet er samfinansieret mellem Aarhus Universitet og BUPL, der har bevilliget en million kroner. Projektet undersøger de sammenhænge, der ligger bag det store fokus på pædofili i disse år, de forskellige udtryk, som denne frygt får i samfundet og endelig frygtens virkninger. Ph.d.-projektet har særligt fokus på forældres frygt og indebærer et kvalitativt interviewprojekt med pædagoger og forældre omkring en mindre gruppe daginstitutioner. Projektet er både empirisk og teoretisk. Teoretisk er projektet interdisciplinært og placerer sig ikke mindst inden for frygtforskningen. Mere om Else-Marie Buch Leanders arbejde, se personlig hjemmeside: http://pure.au.dk/portal/da/persons/id%2862797047-8117-4766-bea1-d3eb0613d681%29.html

Empiriske undersøgelser

Paradox har gennemført to empiriske undersøgelser:

Kontakt til Forskningsgruppen Paradox

Else-Marie Buch Leander: filembl@hum.au.dk

Karen P. Munk: filkpm@hum.au.dk