Aarhus Universitets segl

Ph.d. på SMK

Center for Humanistisk Sundhedsforskning har egen ph.d.-linje med fokus på praksisforskning og interdisciplinær humanistisk og kulturvidenskabelig sundhedsforskning.

SMK har i sin 25-årige historie været ramme om uddannelse af en række nye forskere. Af SMK's aktuelle forskergruppe på 17 har 12 afsluttet ph.d.-projekter i tilknytning til SMK (med seniorforskere i SMK som vejledere eller gennem deltagelse i SMK's løbende forskningsarbejde). 

Afsluttede ph.d.-projekter:

 • Morten Nissen: Brugerindflydelse og handlesammenhænge i psykosocialt arbejde (KU, 1994)
 • Hysse Forchammer: Livskvalitetsbegreber. En analyse af livskvalitetsbegreber med særlig reference til dansk psyko-social kræftforskning (KU, 1995).
 • Henrik Jørgensen: Autonomi og Bio-etik. Privathospitaler-rugemødre-opdragelse-ægteskab.(AU, 1998)
 • Lene Otto: Om livshistorier og biografisk subjektivitet (KU, 1999)
 • Karen Munk: Belastninger i alderdommen (AU, 1997)
 • Charlotte Højholt: Samarbejde om børns udvikling. Deltagelse i social praksis (KU, 2001)
 • Lotte Huniche: Disease in Everyday Life. Knowledge, Ignorance and genetic risk (KU, 2002)
 • Tove Borg: Daglig livsførelse i hverdagen under rehabilitering (AUC, 2003)
 • Finn Olsen: Vidensapparaturet. Om forskningsprocesser og epistemisk teknologi (AU, 2001)
 • Astrid Jespersen:  (KU, 2008)
 • Keld Thorgaard: Evidence, Patient Perspectives and Deliberative Clinical Decision-making (AU)
 • Jette Aarøre Clausen: Procedurebogen i klinisk jordemoderpraksis
 • Fritze Kristensen: Opretholdelse af demenslidendes livspraksis (AU)
 • Jane Ege Møller: Kulturelle sideeffekter i sundhedsfremme og forebyggelsespraksis

 

Ph.d.-projekter under udarbejdning:

 • Else-Marie Buch Leander
 • Karina Nielsen
 • Lisbeth Dybbro