Aarhus Universitets segl

Masteruddannelse

Baggrund for Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

I 2001 bevilgede Undervisningsministeriet SMK midler til at forberede ny masteruddannelse i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH). Studieplaner og studieordning for uddannelsen blev senere godkendt af ministeriet. Uddannelsen påbegyndtes februar 2002.

De professionelle, der gennemgår uddannelsen, tilegner sig en lang række kompetencer af central betydning for udvikling af sundhedsvæsenets praksis.

Flere af dem, der gennemfører masteruddannelsen, vil sandsynligvis i forlængelse af uddannelsen påbegynde ph.d.-projekter inden for den humanistiske sundhedsvidenskabs forskningsfelter.

Se eksempler på læseplaner

Se uddannelsens følgegruppe